Již 21 let se táži, proč se tak děje, a kdy ta šikana ze strany Policie  v mém jinak kulturně, politicky a lidsky plodném životě skončí ?

plk.Václav Kučera

Václav Kučera

Pan plukovník  JUDr. Václav Kučera

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
156 64 Praha 5 – Zbraslav 

Vážený pane plukovníku  JUDr. Václav Kučero,
Přestože se nacházím ve velice špatném zdravotním stavu, na kterém máte značný podíl i Vy, odjíždím na mezinárodní konferenci do Bruselu a tak dva až tři dny nebudu v místě svého bydliště, které jak vím, je Vám důvěrně známo. Tuto informaci Vám dávám na vědomí, z důvodu ochrany mého soukromí a majetku, a abych údajnému snad agentovi, údajně spolupracujícímu s příbramským policejním oddělením, Václavu Faktorovi oznámil tímto, že jsem si již přivykl protiprávním praktikám v mém domově jako je nezákonné pronikání do mého domu, nezákonné přivlastňovaní – loupež mých osobních věcí, nebo alespoň poškozování interiéru, tak zákeřným způsobem, jako je manipulace s vypouštěcím kohoutem vody v topení. Další život obtěžující záležitosti jako propíchnuté pneumatiky již ani nepočítám. Vím, že v jednom člověku se to nedá tak úspěšně a systematicky provést a tak předpokládám, možná mylně, a v tom případě bych byl i ochoten se omluvit, že jak se proslýchá, podílí se na tomto duševním a jak je patrno i fyzickém strádání mé osoby místně působící a bydlící policisté pánové Tománek a Kunc, kteří údajně s místními již potrestanými narkomany či notorickými alkoholiky, dosahujícími kvalit kriminálních profíků,  nezákonně spolupracují ?

Pane doktore, v rámci objektivity by bylo na místě spočítat, kolik těchto zvláštních a neobjasněných útoků ze strany ” tzv. neznámých pachatelů” bylo spácháno proti mé osobě a vedeno proti mému majetku? Podotýkám, že vše se odehrávalo v době, kdy úřad kde jste púsobenil trestně stíhal mojí osobu! Dodávám, že ani v jednom případě nebyl pachatel dopaden a případ objasněn! V kultuře bychom mohli hovořit, a i v dějinách a současnosti, o statutu nebo obecněji o pojmu folkloru. Úřad pod vaším přímým vedením obohatil lidstvo o staronový význam spojení slov “postkomunistický tragikomický folklor” . Je to jev, či už setrvalý stav, pane plukovníku, kdy nedopadených pachatelů a útoků proti mé osobě a mému majetku (podpálení domu, nastražení výbušnin na zahradu, propíchání pneumatik a palivové hadice automobilu, vykradení bytu) jen přibývá a nikdo je z nepochopitelných důvodů neřeší! Přibývá i nesčetných absurdních nařčení, vykonstruovaných obvinění a pokusů o protiprávní zadržování a někdy i věznění mé osoby. Již 21 let se táži, proč se tak děje, a kdy ty útrapy v mém jinak kulturně, politicky a lidsky plodném životě skončí. Jak se snažím já a moji přátelé situaci brát s humorem odhaduji, že svým nežádoucím postupem můžete oslavit za 4 roky společně se svými podřízenými stříbrné výročí postupného ponižování a psychického útlaku mé osoby. Blahopřeji..

Těším se, že při nadcházející mimořádné příležitosti, návštěvě v Bruselu budu moci význam výrazu “postkomunistický policejní tragikomický folklor” vysvětlit  představitelům evropské politiky v Evropském parlamentu.

Míru zdar!
MUDr. Yekta Uzunoglu  , 30.06.2015

P.S. 

1)Z důvodů výše uvedených, Vám touto cestou podávám trestní oznámení, a neprodleně Vás vyzývám k prošetření všech mnou popisovaných událostí. Doufám, že tento podnět jako mnohé předtím, neskončí na dně Vaší zásuvky obrazně řečeno na dně Vašeho svědomí. Doufám, že až příště navštívím Brusel, budu moci jen konstatovat, že i můj případ splnil, stran složek Policie ČR, kritéria hodna postupu demokratického právního systému.

Na konferenci v Evropském parlamentu

Na konferenci v Evropském parlamentu

2) Po mém návratu z Bruselu v mé nepřítomnosti “někdo” rozbil čidla venkovních světel tak, aby svítila neustále a aby moje psychicky nemocná manželka mohla “mobilizovat” již k mobilizaci připravenou policii a hned po mém návratu “někdo” vypustil v garáži vodovodní kohout, aby zaplavil garáž a aby mně naznačil, že vědí, že jsem zpátky a že nejsem v bezpečí, že kdykoliv můžou proniknout do objektu!!