• 1970 Spolu s významným kurdským právníkem panem Necati Siyahanem vydával kulturní měsíčník kurdského města Siverek “Siverek Kültür Gazetesi”.
 • 1971-1973
  Součinnost v kurdském časopisu “Ronahi” (Světlo)
 • 1974
  Přeložil RUR, Bílou nemoc a Matku od Karla Čapka do kurdského jazyka.
 • 1976 – 1979
  Založil v Praze bez povolení a s pomocí přátel z řad českých adventistů, nakladatelství “Ararat” a vydal :
  – Kurdská přísloví ( redigoval Jaroslav Kořán a PhDr. Tomáš Vrba )
  – Láska u Kurdů
  – Země Kurdů
  – Legenda o Kurdech
  – Le probleme Kurde – ve francouzštině – s paní Prof. Joyce Blau z University Sorbonne
  – Zevaca bê dil ” Sňatek z donucení ” – divadelní hra, přepis z azbuky do latiny a vydán v kurdištině
  – různé brožury a plakáty
 • 1981
  Kurdská abeceda, kniha nápomocná při alfabetizaci Kurdů v SRN
 • 1982
  Die Kulturelle Volkermord an den Kurden in der Turkei (kulturální genocida Kurdů v Turecku), Bonn, SRN
 • 1982
  Mehdi Zana muss gerettet werde – Mehdi Zana musí být zachráněn. O protiprávním postupu vojenských soudů v Turecku po vojenském převratu v roce 1980
 • 1983
  Založil dvojjazyčný (kurdsko-německý) časopis “Mizgin” (Dobrá zpráva). Vydavatelem bylo presidium Německého Červeného kříže a Kurdský Institut v SRN, jehož byl ředitelem.
 • 1983 – 1987
  Měsíčník Buletten Kurdského Institutu SRN
 • 1983
  Brožura Passion der Kurden (Utrpení Kurdů). Spolu s Prof. Pfeipferem, vydavatel: Universita Dortmund a Kurdský Institut – Bonn, SRN
 • 1983
  Výroční zpráva k situaci Kurdů
 • 1984
  Plánování rodiny, autor. Vydal Kurdský Institut společně s PRO FAMILIA, SRN a IPPF Londýn, Vel. Británie.
 • 1984
  První pomoc na místě nehody, autor. Vydavatelé: Kurdský institut SRN, něm. Červený kříž, Ministerstvo zdravotnictví, dopravy, obrany, práce, sociální péče, a další
 • 1984
  Poradce pro Kurdské ženy v SRN, autor dvojjazyčné brožurky jako poradce pro ženy migrantů. Vydavatel: Kurdský Institut a Ministerstvo práce a sociální péče ve Vestfálsku – Sev. Porýní, SRN
 • 1984
  Autor Wenn man ins Krankenhaus musst – Když už člověk do nemocnice musí, vydavatel: Německý Červený kříž a Kurdský Institut
 • 1984
  vydal 8 hudebních kazet: Antologie kurdské hudby – jednalo se o autentickou kurdskou lidovou hudbu a v té době se jednalo o největší antologii vůbec
 • 1984
  Výroční zpráva k situaci Kurdů
 • 1985
  Kniha alfabetizace pro kurdské ženy. První alfabetizační publikace pro kurdské ženy v dějinách Kurdů vůbec. Vydavatel: Kurdský Institut SRN
 • 1985
  Vydání a spoluautorství knihy “Kurdische Volksdichtung” (spolu s farářem Thomasem Boisem a s paní Prof. Joyce Blau, a s Güntherem Deschnerem)
 • 1985
  Vydání Evangelia Sv.Lukáše v kurdštině
 • 1985
  Výroční zpráva o situaci Kurdů
 • 1985
  Kurdische Musik
 • 1986
  Dvojjazyčně vydal pět knížek s biblickými příběhy a ilustracemi textů Starého a Nového zákona.
 • 1986
  Autorem projektu Kurdské gramatiky v němčině, který následně vydal společně se světoznámým íránistou Prof. Mackenzie z univerzity Göttingen. Vycházel z materiálů a rukopisů bývalého francouzského velvyslance, pana Rogera Lescota a posledního kurdského prince Celadete Bedir – Chána. Tato kniha, je v této oblasti dosud považována za stěžejní dílo. Kniha měla mimořádný úspěch nejen mezi jazykovědci, ale také mezi politiky. Tímto vydáním této gramatiky skončila odvěká diskuze, zda kurdština existuje jako spisovný jazyk či ne! Byla následně přeložena do několika jazyků včetně kurdštiny.
 • 1986
  Brožura o tureckém sociologovi Prof. Ismailu Besikçi, kterého jako ředitel Kurdského Institutu spolu s několika poslanci Bundestagu a Japonska navrhli na Nobelovu cenu za mír
 • 1986
  Vydání fotoalba s kurdskou tématikou z jeho výstavy v Bonnu
 • 1986
  Příběh člověka v exilu “Osud M. Karataše“, vydal jako knihu i jako kazetu pro negramotné Kurdy.
 • 1986
  Vydání knihy Ihsana Aksoya o mučení ve vojenských vazebních věznicích a porušování lidských práv
 • 1986
  Bibliografie kurdských knih v němčině
 • 1986
  Výroční zpráva o situaci Kurdů
 • 1987
  Vydání Evangelia Sv. Marka, v kurdštině
 • 1987
  Dokončení Kurdsko-německého a německo-kurdského slovníku
 • 1988
  Přeložil a vydal první knihu Mojžíšovu Exodus v kurdštině.
 • 1988
  Dokončení knihy “Kurdské lidové básně
 • 1993
  Ekonomické perspektivy ČR s V.Klausem, I.Kočárníkem, K.Dybou, J.Zieleniecem, J.Luxem, aj. – jako spoluautor a spoluvydavatel
 • 1993
  Kurdská přísloví s předmluvou Tomáše Vrby
 • 1994 – 2006
  jsem nucen korespondovat se státními instucemi. „Archiv“ dopisů, stížností a odvolání čítá tisíce stránek
 • 2007
  Výpověď, Praha ČR

Dosud neuveřejněné publikace:

 • Kurdsko – český slovník (1975)
 • kurdská legenda “Mem a Zín” v češtině
 • Ve světovém tisku Dr. Yekta – v němčině
 • Exodus, druhá kniha Mojžíšova – v kurdštině
 • třetí kniha Mojžíšova Leviticus
 • Přísloví Šalamounova v kurdštině
 • Druhá světová válka – v kurdštině
 • Vorträge – Projevy (1981-1987)
 • Calcitonin a chronická polyarthritida (výzkumná práce polyarthritidy)
 • Leishmanios (výzkumná práce z oboru očních infekčních chorob)
 • Šikak (sociologická studie o struktuře jednoho kurdského kmene, který je rozdělen mezi Iránem, Irákem a Tureckem)
 • Kurdská hudba a hudební nástroje
 • Kurdský klím
 • Dopisy ústavním činitelům ČR 1991 – 2006