Vaše sněmovna se v minulosti opakovaně zabývala touto kauzou a tehdejší rezortní ministr vnitra Jan Ruml vždy na interpelaci poslanců odpověděl, že odpovědní policisté budou přísně potrestáni! Potrestání znamená povýšení?

 

Vážení členové výboru pro bezpečnost PSP ČR ,

 

Obracím se na Vás po vyčerpání všech možností, které poskytující zákony České republiky.

 

Po 21 letech zkušeností s tzv. orgány činnými v trestním řízení, musím tristně konstatovat, že stav práva a spravedlnosti a stav orgánů odpovědných za dodržování zákonů, je v daleko horším stavu než před 21 lety, i když si plně uvědomuji, jak na Vás bude asi působit tato moje věta. Jestli dovolíte: 20.01.2015 jsem byl napaden ve svém domě celostátně hledanou osobou, která je ale zároveň dle jeho vlastních slov práskačem Policie ČR na Příbramsku. Vše jsem nahlásil Policii ČR a pachatel byl zadržen, ale hned byl propuštěn na “svobodu”, aby mne nadále mohl ohrožovat, vloupat se do mého domu či poškozovat můj majetek ?Vše jsem tak jako v právním státě nahlásil Policii ČR, výsledek: jejich sadistický výsměch!Tím to ale neskončilo. Z ničeho nic, aniž bych byl z něčeho obviněn, ve chvíli, kdy jsem se nacházel zdravotně v kritickém stavu, vtrhlo několik policistů do mého domu pod záminkou domovní prohlídky a hodiny se prohrabávali v mém kurdském archívu či kurdské knihovně a donutili mně se v tom kritickém zdravotním stavu nejméně 8 hodin účastnit při tzv. domovní prohlídce!!! Což zákon nedovoluje.

Moje dcera nemá právo na svěho otce

Moje dcera nemá právo na svěho otce

Obracel jsem se na státní zástupce všech stupňů tak jako v 90. tých letech – však marně!Ani tím to neskončilo, policista provádějící domovní prohlídku (Leoš Tománek) protokol o domovní prohlídce okamžitě doručil mé psychicky nemocné manželce, aby ho ona doručila vedoucí OSPOD Lysá nad Labem jistému Tomáši Najmonovi, který je dle všeho buď bývalý bachař nebo policista, ale rozhodně je osobou v úzkém spojení s Policií ČR, aby se tento člověk obrátil s návrhem předběžného opatření na Okresní soud pro Prahu východ, aby mně soud omezil veškeré osobní kontakty – vztah s mou nezletilou dcerou, čehož také dosáhl! Krajský soud tento nepřípustný postup zrušil!!!

Tomas NAJMON

Tomas NAJMON

Veškeré tyto protiprávní postupy policistů jsou zaštítěny státním zástupcem Okresního státního zastupitelství pro Prahu východ, to jest osobou, která má hájit zákony jménem státu!Ani moje snaha přimět tyto policisty k dodržování zákonů své vlastní země, neměl ani u GIPS žádnou odezvu.

 

Před 21 lety smrtelné tažení vůči mé osobě a dalším třem Kurdům nastartoval Úřad vyšetřování pro Prahu 5, kde byl vedoucím úřadu por. Václav Kučera! Tentýž Václav Kučera je dnes ředitelem celé Středočeské Policie ČR a má titul JUDr. a hodnost plukovníka! Tak jak jsem se již před 4 lety od místních policistů dozvěděl, pan Kucera se na mně hněvá, že jsem protiprávní postup jím vedeného úřadu v 1994 popsal ve své knize VÝPOVĚĎ a že tato kniha poškozuje jeho kariéru! To, že jsem protiprávním postupem jeho úřadu strávil 31 měsíců ve vazbě a další 3 Kurdové též a že jeden z těch Kurdů na následky vazby v ČR po svém propuštění zemřel a že další Kurd je traumatizován z pobytu ve vazbě do dnes a že je v rukou psychiatrů, to je asi podle pana Václava Kučery v naprostém pořádku!Vaše sněmovna se v minulosti opakovaně zabývala touto kauzou a tehdejší rezortní ministr vnitra Jan Ruml vždy na interpelaci poslanců odpověděl, že odpovědní policisté budou přísně potrestáni!Potrestání znamená v těchto strukturách  povýšení? Že dnes je pan Václav Kučera ředitelem středočeské policie kde já bydlím a kde se odehrávají výše popsané zločiny?

plk.Václav Kučera

plk.Václav Kučera

A jak pan Václav Kučera vysvětluje tu skutečnost, že tehdy to smrtelné tažení vůči mé osobě a dalším třem Kurdům nastartoval jeho úřad odpovědný pro Prahu 5? To je městská část, která neměla nic se mnou společného, to jest nebyla místně příslušná! Teprve po 7 letech ve fazi soudního líčení se tato “chyba” napravila a mně začal soudit Soud pro Prahu 4!!!!

 

A jak vysvětluje pan Václav Kučera, že tehdy na mne poslal skupinu policistů za účelem zadržení mé osoby, které velel jistý kpt. Josef Opava, o kterém se ukázalo o 10 let později, že je členem tzv. Berdichoveho gangu! Tehdy to jest v roce 1994, kdy Václav Kučera zaúkoloval kpt.Josefa Opavu, aby mně zadržel, Josef Opava byl dobrým policistou a o 10 let později při jeho zadrženi byl teprve špatným policistou?Proměna v literatuře existuje třeba u pražáka F. Kafky, ale osobnostní struktura člověka ve zralém věku se neproměňuje, to je čistě nevědecké tvrzení, to je tvrzení čistě účelové!

kpt.Josef OPAVA

kpt.Josef OPAVA

A teď mám opět po 12 letech bojovat a odhalit další zločiny jistých složek Policie ČR?

 

Proto apeluji na Vás, jako na výbor sněmovny, který má daleko větší možnosti k prošetření protizákonných postupů jistých složek policie, které mají svoji vlastní dynamiku a jak se zdá i svoje nenapsané zákony či řád, což nemůže a nesmí v právním státě existovat!

 

Jak se zdá, ale existuje a chce -li, odstraňuje vládu (případ Nečase), nastolí nové volby a nové vlády a po letech nějaký soud zprošťuje obžalované obžaloby, ale nikdo nenese odpovědnost! A každá vládnoucí strana se raduje z odchodu předchozí vlády, aniž by si uvědomovala, že to nebezpečí může hrozit i jim v případě, že budou někdy chtít dodržování platné právní normy i ze strany orgánů činných v trestním řízení!

 

V zájmu budoucnosti této jinak tak krásné země apeluji na Vás a žádám prošetření těchto výše popsaných trhlin právního státu. S úctou