Nejcennější duchovní dědictví,  co Kurdové mají.Vyrůstají s nimi, žijí, ale i umírají se svými věrnými příslovími, která zdědili z tisíciletého života v oceánu barbarských řádů.

KE psu úcta není, k jeho pánu ano.

KOLIKRÁT na psa kámen hodíš, tolikrát zaštěká.

JDEŠ – LI k vlku na návštěvu, vezmi s sebou psa.

NEPŘÁTEL se s závistivým.

NEPŘÁTELÉ otců se nestanou přátelé synů.

NEPŘÍTEL nepřítele nezná.

LIDÉ jsou chloubou vesnice.

OSAMĚLOU  ovci vlci snědli.

V čas potřeby příbuzní i zpod kamene vstanou.

NE ve svém, v cizím domě je štědrý.

TŘI  nuzné domy jednoho hosta nasytit nemohou.

JEDEN obydlený dům je lepší než sto pustých.

PŘIJĎ jednou do roka – králem budeš, přijď jednou za měsíc – hostem budeš, ale nechoď každý den – omrzíš se.

ANI v neštěstí na dveře věrolomného neťukej.

ČLOVĚK se svými soukmenovci, orel se svým hnízdem.

JESTLI máš přítele, je lépe, je-li lepší než ty sám.

RÁNO vstaneš, řekni: “Bože, nejprve dej mému sousedu, potom mně.”

SPOLÉHÁ – LI člověk na souseda, večer ulehne bez večeře.

SIROTEK je jen o svátek sytý.

PRSTY na ruce nejsou stejné.

SEBE jednou, přítele dvakrát pochval.

MUŽ  nechává světu své jméno, pták své hnízdo, hrom své blesky, lev své tlapy, pomlouvač své pomluvy.

KDYBY  nebylo pomlouvačů, sousedé by se nikdy nesvařili.

STÁVÁ  se, že jeden vydá za sto, a stává se, že sto nestojí za jednoho.

JÁ  pán, ty pán, a kdo nám bude lože stlát.

JÁ  pán, ty pán, a kdo půjde teketa pást.

JEDEN  může tisíc zahubit.

KDYŽ  je bratr bratru oporou, nikdo kromě Boha proti nim nic nepořídí.

OD srdce k srdci stačí chléb s cibulí.

SRDCE srdci naslouchá.

I mezi dvěma bratry bývá nesoulad.

VOLI i ovce spolu vodu pijí.

AŤ  tě raději  voda vezme, jen nechoď přes most malodšného.

DNES je řada na tobě, zítra na mně.

ZLODĚJ potřebuje rušné náměstí.

ZLODĚJ je zloděj, ať ukradl vajíčko či býka.

ZLODĚJ zloděje zná.

KDYBY zloděj věděl, co ví hospodář, v domě by nic nezůstalo.

ZLODĚJI se zdá, že  jsou všichni zloději.

ZLODĚJOVA  ruka přímo za pas nesahá.

ZLODĚJ i sebe podezřívá.

JE – LI zloděj mezi domácími, je zbytečné volat o pomoc.

PŘÍTEL  mého přítele – můj přítel.

NEPŘÍTEL  mého nepřítele – také přítel.

PŘÍTEL plakat přestane, přítel se směje.

SVÉHO  nepřítele cukrem zadusil.

I malý nepřítel může způsobit velkou škodu.

NEPŘÍTEL má tvoje vousy.

AŤ  oslepnou oči, které vlastní nepřátele nepoznají.

PO válce mír přichází.