Kurdská přísloví – VII

//Kurdská přísloví – VII

Kurdská přísloví – VII

Nejcennější duchovní dědictví,  co Kurdové mají.Vyrůstají s nimi, žijí, ale i umírají se svými věrnými příslovími, která zdědili z tisíciletého života v oceánu barbarských řádů.

K letním pracem se hotov v zimě.

BUDEŠ – LI pracovitý, budeš lidem milý.

DÍLO dělej pro mne, ale uč se pro sebe.

OSEL pracuje, kůň se pase.

KDO se poctivou prací živí, málo moci má.

NENÍ  růže  bez trnů.

HOSPODÁŘ bez domu být může, dům bez hospodáře ne.

DŮM  bez hospodáře je jako jídlo  bez soli.

ŠPATNÝ hospodář je sám sobě hostem.

DŮM, kde jsou muži, je pramen zlata.

DŮM s dostatkem  zlata přijde na mizinu, dům s dostatkem mužů ne.

V Bagdádu je hodně datlí, ale co je nám do toho.

KDE je svornost, tam je zdar.

SVORNÍ lidé horu obrátí.

VOUS k vousu – a je brada.

NESEJDE se hora s horou, ale člověk s člověkem.

V hořké době se člověk obrací k vysoké hoře nebo k dobrému člověku.

CO zaseješ, to i sklidíš.

NEJPRVE ruka ruku myje, potom spolu i tvář umývají.

KDO druhému  past strojí, sám do ní spadne.

OD zlého souseda odejdi, špatný zub vytrhni – stejné těžkosti ti působí.

BLÍZKÝ  soused ti rychleji přispěchá  na pomoc než vzdálený bratr.

SVOJE dveře zavírej, ale sousedy za zloděje nepočítej.

I stěny mají uši.

NEPŘÍTEL  nezná hranic.

SVĚT je růže – přivoň a podej příteli.

JEDEN dobrý přítel je lepší než deset špatných bratrů.

VES má  deset domů a starostů dvanáct.

NENÍ vesnice bez psů.

PŘÁTEL  v radosti mnoho, v žalosti málo.

ŠPATNÝ  přítel je jako nůž v hrdle.

POHOSTINNOST je v krvi člověka.

POHOSTINNOST bývá víc než statečnost.

ÚCTA úctu si žádá.

SEDMKRÁT ve svém domě hledej, než u souseda poprosíš.

ZNÁŠ všechny cesty a cestu k náměstí ne?

TISÍC přátel je málo, jeden nepřítel mnoho.

VE stínu jediného stromu se tisíc ovcí schová.

PROSIT je hanba, nedat je dvakrát hanba.

AŽ padneš do mých rukou poznáš, jaký jsem.

BOJ se hada, který říká: “Já neuštknu.”

OD čestných není škody, od nečestných víry.

NEZVANÝ host jí na svůj účet.

JE přítel přes duši a je přítel přes žaludek.

DOKUD bylo teplo, seděl, jak se ochladilo, zvedl se.

PES od chleba neuteče.

U domu hodpodářova je pes statečný.

ŠTĚKAJÍCÍ pes volá zloděje k pánovu domu.

PES svého pána zná.

MŮJ pes – a před cizími vraty štěká.

By |2018-04-06T19:56:14+01:0019 10 2015|Čeština|0 Comments

Leave A Comment