Již roky se snažím tady, ve svém druhém domově, vysvětlit, že aby člověk mohl pochopit současnou Erdoganem prezentovanou “politiku”, je třeba především pochopit tureckou mentalitu.

Erdogan je totiž prvním tureckým státníkem, který v dějinách Turecka přichází se svou pravou tureckou mentalitou do politiky nejen doma, ale i v zahraničí! Po bezdůvodném sestřelení ruského letadla s Turky, se Putin, který dlouho ignoroval upozornění svých blízkých poradců a “chlapsky” věřil Erdoganovi, kterého vnímal jako “chlapa”, probudil.

Přestože při novém sblížení s Erdoganem byl Putin už opatrný a snažil se spíše diktovat Erdoganovi svoje podmínky přibližování ve vzájemných vztazích, přece jen asi pořád věřil, že se dá s Erdoganem leccos realizovat. Jen v tomto roce se opakovaně sešli a počet vzájemných telefonátů nelze ani sčítat.

V tom duchu přijel Putin do Turecka i 28.09.2017 a jak nám opět světová media prezentovala, vypadalo to, že se sešli dva praví “bratři “, co tahají za jeden provaz dokonce i proti EU a možná i proti NATO, jelikož šlo i mimo jiné o prodej SS 400 Turecku!

Nevíme, co se tam skutečně stalo tak vážného, že Erdogan hned následně odletěl s téměř celou svou vládou včetně náčelníka generálního štábu turecké armády na Ukrajinu, kde mimo jiné prohlásil, že Turecko nikdy nebude akceptovat, že Rusové Krym anektovali, že pevně stojí na straně Ukrajiny. To byl už druhy nůž, co Erdogan bodl Putinovi do zad.

A pak?

Pak hned jel do Srbska, kde jeho lidé nadiktovali srbské straně, že na přivítání Erdogana musí být na letišti srbský prezident a celá vláda tak, jako se dosud žádnému sultánovi v dějinách takového přivítání ze strany Srbů nedostalo. Skutečně, nejen srbský prezident, ale celá srbská vláda byla na letišti v pozoru a vítali Erdogana jako svého zbožněného sultána! Erdogan jim tam diktoval, že se musí sblížit s Bosnou, že Srbsko vždycky patřilo Osmanům a že se v té tradici musí teď pokračovat. Srbsko, které dle mého laického názoru je ze slovanských národů nejblíž k Rusku i tím, že jsou pravoslavní! Erdogan nechal svým ministrům podepsat kdejakou dle všeho pro Srbsko nevýhodnou smlouvu, přitom to bylo Turecko, které se se svými spojenci při rozpadu Jugoslávie postavilo všemi prostředky proti Srbsku! Srbsko zanedbané Ruskem, se stalo příležitostí pro Erdogana, jak ho kolonizovat.

Ani s tím se Erdogan nespokojil a hned poté odletěl do Polska, opět s celým svým štábem a tam, křičel do mikrofonu, že Osmanská říše během válek s Ruskem stala vždy při Polsku a je tam, aby na té bratrské soudržnosti v dějinách stavěli i nyní! Ano, jak víme, v dějinách Osmanská říše vždy byla na straně kdekoho, kdo měl sebemenší konflikt s Ruskem, tím i na straně Polska, se kterým ani národnostně, ani jazykově, ale ani kulturně či nábožensky neměla žádný styčný bod! Celé 19. století vozili do Istanbulu polské důstojníky , aby je tam vyškolili, ozbrojili, naučili je poslušnosti k sultánovi a pak je poslali zpátky, aby bojovali proti Rusku.