Stanovisko ČHV k případu Yekty Uzunoglu pro Amnesty International

Podle Českého helsinského výboru (ČHV) kauza  MUDr. Y. Uzunoglu svědčí o velkém, stěží napravitelném selhání české justice a Policie ČR.

ČHV se kauzou  zabýval od samého počátku, od roku 1994, kdy byl Yekta Uzunoglu (dále též Y.U.) obviněn. Právnička ČHV Mgr. Alena Slámová zkoumala od konce roku 1994 okolnosti trestného činu mučení (přes závažné překážky navštívila obviněného ve vazební věznici, vedla rozhovory s několika zúčastněnými osobami) a zjistila, že Y.U. byl v inkriminované době na zcela jiném místě než bylo uvedeno ve sdělení Policie ČR. Opatřila k tomu svědectví několika osob plus doklad z restaurace v hotelu Diplomat, kde Y.U. s těmito osobami jednal. (Tato zjištění i doklad se nacházejí v soudním spisu.) Pokud šlo o obvinění z trestného činu mučení, měl tedy Y.U. alibi. Orgány činné v trestním řízení však na uvedená zjištění po dobu 12 let nijak nereagovaly.

Pracovníci ČHV nemohli zkoumat oprávněnost obvinění z hospodářských podvodů, jež se později ukázala jako lichá a byla zrušena, ale byli přesvědčeni, že ostatní obvinění (z mučení, přípravy vražd, z nedovoleného ozbrojení) jsou neoprávněná. Proto se také v situaci, kdy byla panu Y.U. prodloužena vazba v ruzyňské věznici na 2 a půl roku, zúčastnili manifestace přátel a příznivců pana Y.U. za jeho propuštění. (Krátce po této události se odehrála v úřadu ČHV podivná krádež, při níž byly – m.j. – rozházeny a odcizeny některé spisy z případu Y.U.)

Nutno ještě dodat, že některé sdělovací prostředky (zejména denní tisk) zcela neeticky a v rozporu s principem presumpce neviny zostuzovaly v určitém období dr. Yektu Uzunoglu hanlivými charakteristikami, jako „turecký mafián“, což mohlo ovlivnit jak veřejnost, tak i orgány činné v trestním řízení ve smyslu xenofobie.

Po propuštění dr. Y. Uzunoglu z vazby  dne 12.3.1997 až k podání obžaloby dne 1.5.2000 orgány činné v trestním řízení zřejmě – jak se domníváme – zůstaly naprosto nečinné, nebyl proveden žádný úkon. První soudní líčení proběhlo až 25.6. 2004(!). Při pokusech o dohledání a výslechy svědků se české státní orgány dopustily řady závažných chyb, zejména obesíláním těchto osob turecké a kurdské národnosti (pobývajících navíc v Turecku) dopisy psanými česky. Navíc zcela ignorovaly svědky, např. zástupce anglické farmaceutické společnosti Boots, turecké kosmetické společnosti a též několik českých osobností, kteří mohli dosvědčit, že dr. Uzunoglu s nimi byl v době, kdy se podle obvinění měl dopustit závažného trestného činu. Zástupci společnosti Boots se marně domáhali svého svědectví, mimo jiné : prostřednictvím AI(!).

Během času podávali zástupci ČHV četné žádosti, protesty a dotazy u příslušných představitelů ČR a žádali, aby byly důkladně prozkoumány všechny podstatné souvislosti případu, aby byla stažena obžaloba a Y.U. prohlášen za nevinného. Případem Y.U. se v ČHV zabývala zejména dr. Libuše Šilhánová, později i Mgr. Miroslav Krutina.

Při hlubším zkoumání se stále více ukazovalo a ukazuje, že v pozadí obvinění a obžaloby pana Y.U. je především závažný střet politicko-ekonomických zájmů a komplot (spolčení) osob, kterým překážely politické a ekonomické aktivity pana Y.U. Tyto osoby ve spojení s osobami ze starých politických a policejních struktur dosáhly toho, že Y.U. byl obviněn a obžalován ze závažných trestných činů, aniž bylo dbáno principu presumpce neviny.

Když se lidé z okruhu příznivců Y.U., signatáři protestního dopisu „Žalujeme“ (v roce 2006), pokoušeli získat některé důležité materiály z Ministerstva vnitra ČR, týkající se některých osob z okruhu Policie ČR, dostali odpověď, že tyto materiály – operativní spis – byly skartovány /dodáváme: ač probíhalo a dosud probíhá soudní řízení s Y.U., pro které mohou mít procesní význam/.

Obvodní soud pro Prahu 4  nebral a stále nebere v úvahu podstatné okolnosti a příčiny vzniku trestního případu, zabýval se většinou a po dlouhou dobu nepodstatnými věcmi a velmi dlouho také trvalo než se podařilo přimět hlavního svědka Otana Göksela alias Gürkena Gönena (policejního agenta), aby se dostavil k soudu a vypověděl, co se stalo. Když tento muž při dvou ze soudních jednání opakovaně prohlásil, že dr. Y.U. nikoho nemučil a na dotyčném místě ani nebyl, očekávali zúčastnění občané, že obžaloba týkající se (zbývajícího) trestného činu mučení bude stažena a Y.U. prohlášen za nevinného. Též očekávali obvinění G.G. za původní křivé svědectví. To se však nestalo a soudní řízení pokračuje …

PhDr. Libuše Šilhánová
V Praze 31.10. 2006       

předsedkyně Českého helsinského výboru