Vážený pan
JUDr. Pavel  R y c h e t s k ý
místopředseda vlády ČR

nábř. E. Beneše č. 4
110 00  P R A H A  1

V Praze, dne 30. července 1998

 
Vážený pane místopředsedo vlády,

    obracel jsem se na Vás nesčíselněkrát jako na senátora a nyní se na Vás obracím opět jako na místopředsedu vlády ČR, která má ze zákona odpovědnost za dodržování platné právní normy při aplikaci represívních složek vůči občanovi ve znění LZPS.

    V příloze svého podání dovoluji si Vám zaslat chronologii teroristických útoků vůči mé osobě a mému majetku v ČR. Protože jsem celá léta apeloval u téměř všech složek státní správy, odpovědných za bezpečnost občana – již před mým zatčením v roce 1994 – a protože státní správa neučinila nic, aby zabránila těmto útokům (kromě mého zatčení), mám oprávněně důvodné podezření, že tyto teroristické útoky jsou podporovány některými složkami státní správy ČR. Jinak  nelze vysvětlit, že pachatel těchto teroristických činů nebyl nikdy dopaden.

    Proto Vás nyní jako místopředsedu vlády ČR žádám, aby v souladu se zákonem byli pachatelé těchto činů zjištěni a dopadeni a aby byla provedena patřičná opatření k tomu, aby se podobné útoky nemohly opakovat.

    Jsem oprávněně přesvědčen, že jistí úředníci státní správy si od těchto teroristických útoků slibují – avšak mylně – že se vylekám a opustím Českou republiku. To by umožnilo, aby mně vsugerovaná kauza – kdy jsem byl protiprávně a protiústavně dva a půl roku vězněn ve vazebních věznicích České republiky – byla „zahrána do autu“. Tento postup orgánů činných v trestním řízení se stal neblahou tradicí současné české justice. Tento postup se svou výše popsanou tragickou bilancí nemá, nemůže ani nesmí mít svoje místo ve státě, který se – i když zatím jen okrajově – hlásí k právu!

     Proto právě apeluji na Vás, neboť se domnívám, že Vám osud práva a spravedlnosti kdysi nebyl lhostejný a nyní zastáváte tak významnou funkci, abyste mohl učinit v souladu s platnou právní normou ČR vše pro to, abych měl jako občan prostor a čas k odhalení všeho, co se skrývá za touto kauzou, v níž jsem protiprávně postaven již čtvrtým rokem do role obviněného.

    S očekáváním Vaší odpovědi v souladu s vl. vyhl. 150/58 zůstávám s úctou

        
podpis v.r.
MUDr. E. Yekta Uzunoglu
Klapálkova 13
149 00 Praha 4