Ministerstvo Spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
č.j.:208/2002-MO-M
128 10 Praha – 2

V Třemblatech, dne 12.7.2003

 

V ě c : Neoprávněná žádost Městského soudu pro Prahu – 4 o záslaní „trestné věci“ do Turecké republiky – část II.

 

Vážení,

            Soudce Soudu pro Prahu – 4  ve svých žádostech adresovaných na Vaše ministerstvo ve věci předání trestné věci  do Turecké republiky č.j.2008/2002-MO-M, kde jsem postaven protiprávně do role „obžalovaného“ svou žádost mimo jiné odůvodňoval tím, že se všichni poškození ,obvinění – mimo mé osoby –  zdržují mimo území ČR.

            Tak jak se ve výše jmenovaném trestném spisu můžete dozvědět v průběhu roku 1993 jsem informoval jak ředitele kanceláře Ministra Vnitra pana Jana Rumla ale následně také ředitele Cizinecké Policie ČR pana Karla Freunda, že na území ČR žijí osoby turecké národnosti s falešnými doklady, s falešnou identitou, mimo jiné i osoba vystupující v té trestní věci pan Gurkan Gonen.Toto moje tvrzení se po různých vyšetřeních podrvrdilo jako pravdivé. Až na tu skutečnost, že jsem do vazby kde jsem strávil 2,5 roků života byl vzat Já a těm ilegalům se nic nestalo – a to dodnes. Jen to, že jejich pobyt na území ČR se kafkovskými metodami legalizoval a že dnes víme díky zprávě Inspekce Ministra Vnitra že tato osoba byla ( je ?) agentem Policie ČR.

              A tato osoba vystupující v této kauze jako „hlavní poškozený„ nadále žije na území ČR. K zjištění této skutečnosti není třeba zdlouhavého pátrání. Skutečně stačí se podívat na WEBovou stránku Vašeho samotného mnisterstva tj.: www.justice.cz, kde jsou informace jak o soudech – i o soudu pro Prahu 4 – ale i soudních znalcích a tlumočnících! A stačí kliknout jedním kliknutím na Ministerstvem Spravedlnosti nabízenou možnost: „Soudní znalci a tlumočníci „ na část „tlumočníci tureckého jazyka „ a za zlomek vteřiny se Vám objeví na obrazovce seznam tulomočníku na turecký jazyk a pochopitelně jmeno paní Hany Gonenové, která je manželkou pana „ poškozeného“ – „agenta“ Gurkana Gonena s veškerými osobnobními údaji, tj. : adresa, tel. Číslo, fax. Číslo  atd. atd……   Že by tyto skutečnosti soudci, který soudí věc kde se bude rozhodovat o osodu několika osob, nebyly známé ? A já jako obžalováný musím stále dokazovat protiprávní , nemorální, neetické postupy OČTR v ČR v té věci ?
Pan Gurkan Gonen jako „hlavní poškozený „ – tak jak je i v předmětném trestním spise uvedeno – je uchazečem statusu polytického uprchlíka na území ČR. To znamená, že i kdyby zístal tento status v souladu s Genevskou Konvenci z roku 1953 kde spolusignatářem je i ČR nemůže nikdy navštěvovat svou domovskou zemi z které uprchnul.  To znamená, že v případě záslaní té trestní věci do Turecké republiky osoba vystupující  jako „hlavní poškozený„ nebude moci nikdy stát před soudem . A soud v Turecké republice nikdy nebude moci rozhodovat.

Tyto skutečnosti soudci Soudu pro Prahu 4 jsou znamé z obsahu spisového materiálu a přesto se pokouší o zaslání této věci do turecké republiky, čímž se úmyslně snaží zkrátit moje právo na nutnou obhajobu, kde očekavám očistění mého jména, moji cti o které bojuji již 9. rokem.
Apeluji na Vaše ministersvo, aby nenechalo zneužít sebe, ale i mezinárodní konvence, ketrými je ČR vázána.

 

S pozdravem a úctou
MUDr.Y.E.Uzunoglu