ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR
CZECH HELSINKI COMMITTEE

Alena Slámová
Head of the Centre for Free Legal Assistance

FACSIMILE

To: František Vonderka, šéfredaktor listu Blesk
Fax: 6121 6251
Fax of CFLA: +42-2-2051 51 88 or 24 37 23 35
Tel of CFLA: +42-2-20 51 51 88 or 24 37 23 38
Date: 19/9/96
Pages: 2 (including cover page)

 

Pane šéfredaktore,

dovolte mi vyjádřit se k článku pana Němečka „Uzunoglu je krutý mafián“, který vyšel dnes ve vašem listě.

Pouze velmi stručně: pan Němeček napsal velmi emotivní článek o výpovědi tzv. korunního svědka Otana Göksela alias Gürkana Günena. Na rozdíl od pana Němečka máme na ČHV k dispozici výpovědi několika svědků, učiněných u prokurátora v Turecku. Tyto výpovědi jsou výsledkem dožádání české strany a jsou součástí spisu pana Uzunoglu. Tito svědci nezávisle na sobě vystoupili s důkazy, které celý incident podrobně popisují a určují, kdo byl pachatelem, proč a jakou roli v tom hrál Dr. Uzunoglu. Srdcervoucí příběh napsaný panem Němečkem považuji za naprosté selhání novinářské etiky. Pan redaktor uvádí fakta nepodložená, neověřená a zavádějící. Dovoluji si Vám též připomenout, že celá kauza „Uzunoglu“ byla rozpoutána právě médii, aniž by byla dodržena jak primární zásada trestního řízení – presumpce neviny, tak i základní pravidla novinářské etiky. Dnes ovšem, dva roky po zadržení pana Uzunoglu a dalších, vyšly najevo některé neomluvitelné procesní nedostatky. Např.: tlumočnicí u prvních výslechů byla žena, se kterou poškozený žil, svědci a zadržení nebyli na konci výslechu znovu se svou výpovědí seznámeni, paní tlumočnice nebyla stíhána za trestný čin křivé výpovědi. Podobnými „excesy“ procesního rázu se celá kauza jen hemží, ne jeden z nich by byl žalovatelný.

Pane šéfredaktore! Veřejnost, a novináři obzvláště, by měli být pobouřeni jakýmkoli svévolným a nezákonným postupem státních úředníků. Ani nám, ani novinářům nepřísluší posuzovat otázku viny či neviny kohokoliv. To náleží jen nezávislému soudu. Do doby soudního rozhodnutí v hlavním líčení se Váš list nemůže a nesmí stavět do role soudce nebo žalobce.

Kopii tohoto dopisu zasílám též na vědomí:
Kancelář Prezidenta ČR – JUDr. J. Chalupová
deník Telegraf
Centrum nezávislé žurnalistiky
Dr. Uzunoglu

Děkuji a jsem s pozdravem

 
Mgr. Alena Slámová
ved. Právní poradny
ČHV