Vážený pan

JUDr. Pavel Rychetský
Ministr spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 16
Praha 2

V Praze, dne 29.června 2003 
   

      Vážený pane ministře,

    Dovoluji si  Vás oslovit jako členka Rady pro lidská práva a jako právnička, bývalá  ředitelka Odboru styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky, která měla během posedních deseti let možnost podrobně se seznámit  se stovkami trestních případů.

    Jedním z nich byl případ MUDr. Yekty Uzunoglu.

    MUDr. Yekta Uzunoglu je trestně stíhán obžalobou státního zástupce vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 2T 11/2002 pro trestný čin vydírání. Trestní stíhání bylo zahájeno dne 8.9. 1994 , téhož dne byl  obviněný vzat do vazby, ve které byl až do 12.3.1997. 

    P. Uzunoglu byl postupně obviněn z mnoha trestných činů, které mu nebyly prokázány, trestní stíhání tedy muselo být v jednotlivých věcech zastaveno . Po dlouhou dobu  jsem sledovala vývoj celého případu včetně studia části trestního spisu a dospěla jsem k názoru, že MUDr. Uzunoglu je nevinnen. Jsem přesvědčena, že je mnoho důkazů, že trestní stíhání bylo účelové, ovlivněné lidmi, kteří měli dostatečnou moc, aby se zbavili člověka pro ně politicky, a osobně nebezpečného, kterého navíc mohli pokládat za konkurenta v ekonomických věcech.  Tento můj názor však není směrodatný. Domnívám se, že podstatné je, aby orgány činné v trestním řízení dospěly k rozhodnutí, o němž jsem přesvědčena, že bude spravdlivé. Nebylo by dobré, aby nadále s rozhodováním váhaly a pokoušely se používat taktiky, která je přinejmenším pochybná. Tak se to stalo naposledy při pokusu předat trestní řízení do Turecka, ačkoliv údajný trestný čin se stal v České republice a měl se ho dopustit člověk, který je státním občanem Německa. Pokud je mi známo, Turecko o předání řízení nežádalo. Z hlediska mezinárodního práva jde tedy o pokus absurdní a tedy odsouzený k neúspěchu. Z hlediska obžalovaného jde však o pokus protahovat trestní řízení a omezit jeho práva. Znovu připomínám, že p. Uzunoglu strávil ve vazbě více jak 2 a půl roku, a to za podmínek, které byly více než diskriminující. Právem tedy žádá, aby se mu dostalo spravedlnosti, a  to v co nejbližší možné době.

    Vážený pane  Rychetský, obracím se na Vás nejen jako na ministra spravedlnosti, ale jako na váženého právníka, který citlivě vnímá jednotlivé lidské osudy zasažené trestním právem a zároveň pracuje na vybudování fungujícího právního systému v České republice.           
    Prosím tedy, abyste se ujal v rámci svých pravomocí i případu MUDr. Yekty Uzunoglu.

S pozdravem
JUDr. Jana Chalupová                       

Fr. Křížka 27
170 00 Praha 7