Das Kapital měl a má svůj vlastní plán vývoje západní společnosti a to tvrdým bezohledným kapitalismem .
 
Kapital s nástupem Ronalda Reagana měl svůj fahrt-plán, který prosadil “přes mrtvoly”. Každý z těch velikánů evropského kontinentu, kteří nesli na svých bedrech odpovědnost nejen za svůj kraj, za svou zemi, za Evropu, ale za celou naši planetu, byli uklizeni jeden za druhým a to na věky.
 
A ten Kapital “sjednotil” Evropu pod byť nefunkční instituce, jako je EU, které ale se svými nezodpovědnými, nemorálními, neekonomickými cestami vůči Africe, vytvořili metodu, jak zdevastovat všechno to málo, co tam ještě zbylo. Tam byla EU najednou funkční a efektivní! Zotročit celý jeden kontinent, ale jak ten zotročený, zdevastovaný kontinent udržet v uzdě? Přece náboženstvím! Náboženství jako lék otroků, aby se nebouřili. Celá severní Afrika byla infikována islámem všeho druhu, jen proto, aby ta hladovějící masa zůstala omámeně v klidu, aby nenarušila pohodu kapitalu v Evropě.
 

Dnes v severní Africe už není aspoň kousek toho tradičního zemědělství, které tam bývalo tisíce let. Když chcete třeba koupit jablko a máte na to, když zajdete do nějakého supermarketu místních poměrů, tak tam v regálu najdete zelené jablko ze Südtirolu (severní Tirol) z Německa. Má-li někdo z místních peníze, aby si nakoupil v těch zapadlých částech Egypta či Súdánu dobré mléko, najdete tam v těch rádoby “supermarketech” mléko až ze Švýcarska a chcete-li v místních restauracích místních obyvatel dobrou vodu, dostanete vodu Nestlé ze Švýcarska, jakoby v celé Africe nebyl jediný pramen pitné vody! Jakoby od Konga, po Tanzanii v celé Africe nebyly prameny pitné vody, že se voda musí dovést až ze Švýcarska, jakoby v severní Africe, z části odkud pochází jedna celá nejvzácnější civilizace, nebyly krávy! Krávy, které jsou již tisíce let v podobě zlatých totemů v Muzeu v Káhiře, v Luxoru či v Asuánu, krávy darující mléko …..A živočišné produkty? O těch si běžný člověk v těchto končinách může jen nechat zdát. Průměrný plat absolventa vysoké školy pro turistiku se znalostí nejméně dvou evropských jazyků – pokud vůbec najde někde práci – je max. 100 eur měsíčně a 1 kg masa běžně stojí nejméně 9,5 eura!

Regály všech jakoby supermarketů, kam může chodit nakupovat jen malá, pramalá místní “elita”, jsou naplněny posledními odpadky různých evropských zemí za nehoráznou cenu nejen na místní poměry, ale i na evropské poměry. Každý příslušník té malé elity je ve vrcholu své existence, že konzumuje odpadky naší evropské civilizace…