Nejcennější duchovní dědictví,  co Kurdové mají.Vyrůstají s nimi, žijí, ale i umírají se svými věrnými příslovími, která zdědili z tisíciletého života na kurdském ostrově v oceánu barbarských řádů.

V kurdském přísloví je moudrost, láska, úcta k životu a odhodlanost k boji za záchranu  lidských hodnot.I já jsem vyrůstal s nimi, tak jako každé kurdské dítě jsme  byli  jimi vychováni. Ať když jsme zlobili, nebo když jsme dělali radost svému okolí,  společnost nám vždy  svoje city vyjádřila  příslovími.Začal jsem je sbírat tajně již během gymnázia (tehdy byly i kurdská přísloví  zakázané) a pokračoval jsem během studia mediciny a jediným mým zdrojem pro tuto sbírku byla moje paměť a následně jsem je začal překládat do českého jazyka. Ve stejné době další kurdský student v Brně pan Zagros Hajo sbíral a překládal do českého jazyka tato přísloví a to aniž bychom o tom věděli.Pak když jsme se dozvěděli, že oba máme stejné “hobby”,  tak jsme si  vyměnili svoje překlady, on studoval techniku a já medicínu, ale ten kořen byl stejný.

Kurdka Prislovi

Někdy v roce 1976 jsem založil s pomocí svého spolubydlícího na koleji prof. MUDr.Pavla  Martáska, Dr.Sc. a jeho bratrance Vladimíra Kořenského, který byl tiskařem v tiskárně,  kde se tisklo i Rudé právo,  ilegální nakladatelství.

SÁM bije a o pomoc volá.

JEDEN hubený kůň je lepší než celá stáj oslů.

DNEŠNÍ  vajíčko je lepší než zítřejší kuřátko.

BRADU  nemá  a bezvousým se směje.

CHCE-LI Bůh kozu potrestat, dá jí pastýřův chléb sníst.

HADU Bůh nohy nedal.

MĚSÍC i tak vidět, netřeba prstem ukazovat.

PO dlouhém smíchu slzy.

474981_article_photo_VXtG1eU0_600x

ČLOVĚK je jeden, starostí tisíc.

POUTNÍK jde kolem a pes štěká.

HLAVU dát, ale tajemství nevydat.

NADOJENÉ mléko do vemene nevrátíš.

SEKYRA  své topůrko neusekne.

NENÍ-LI kočka doma, mají myši svátek.

CESTOVÁNÍ  je dobré, třebas z něj záda bolí.

KDO touží po pavím peří, musí se trmácet do Indie.

CO je vzdálené, je i krásné.

UZEL, který můžeš rozvázat rukama, nerozvazuj zuby.

KDO slyšel?  Ten, kdo je moudrý.

Kurdové jsou bohabojný a odvážný národ plný tajemství a moudrosti.

Kurdistán je čarokrásné místo na této planetě. Je plné života a bájí.  Na tomto místě všichni slyší Stvořitele .

Je všudypřítomný v každém zrnku písku, v každém  kaménku, v každé květině, v každém živém tvoru.

I královna Ištar stále hledí na svůj lid s pokorou v duši od pramenů života, od pramenů Eufratu a Tigridu.

Vrcholem a znakem svébytnosti je samotný vrchol hory Ararat.

488347_article_photo_WkYhxb20_900x