Pojem mír dnes není možné chápat jen jako prostou absenci konfliktu, ale spíše jako pozitivní, dynamický proces, ve kterém všechny zúčastněné strany spolupracují v duchu vzájemného pochopení a přátelství. Stojí za zmínku, že před 52 lety, když byl kurdský národ obětí genocidy, to byl právě český zástupce pan profesor Hájek, kdo proti tomu, v souladu s Úmluvou proti genocidě, vystoupil v Radě bezpečnosti OSN. Tento akt patří mezi osudové události, jejichž prostřednictvím se na základě sdílené víry ve společné lidské hodnoty zrodilo přátelství mezi Kurdy a Čechy.

Mezi ty hodnoty patří respekt k životu, odpor k násilí a naopak prosazování i vedení nenásilného dialogu. Dále také respekt k principům suverenity, teritoriální integrity a politické nezávislosti jednotlivých států a nezasahování do věcí, jež jsou předmětem jejich vlastní jurisdikce.
Pomoc poskytnutá generálu Barzánímu, zázemí poskytnuté dr. Abdulráhmanovi Kásemlú i vojenská pomoc poskytnutá prezidentu Masúdovi Barzánímu proti teroristické organizaci Islámský stát, tvoří nedílné součásti tohoto přátelství. Za jejich poskytnutí jsme Čechům i jejich politickým představitelům nesmírně vděční.
Od roku 1994 je ale MUDr. Yekta Uzunoglu (známý také jako Yekta Geylani), terčem nepřijatelné represe řízené z tureckého velvyslanectví a dle patně ve spolupráci s policejním plukovníkem Václavem Kučerou a jejich chráněncem Gökselem Otanem, známým také jako Gurkan Gönen či Mustafa Özer, o kterém je známo, že pracoval pro turecké a české tajné služby.
Více než 20 let po začátku jeho perzekuce byl MUDr. Yekta Uzunoglu ve svém domě napaden ozbrojeným mužem, Václavem Faktorem, který se do něj vloupal násilím s cílem doktora Uzunoglu zavraždit. To se mu nepodařilo a později byl Václav Faktor, již hledaný pro jiné závažné trestné činy, zatčen na adrese poskytnuté doktorem Uzunoglu. Takřka okamžitě byl ale za záhadných okolností Václav Faktor propuštěn.
Je skutečností, že plk. Václav Kučera evidentně použil a používá politiky teroru proti Kurdům žijícím v Praze a zejména pak proti doktorovi Uzunoglu. I prezident Miloš Zeman je se situací, kdy je život doktora Uzunoglu v ohrožení, obeznámen. V roce 1997 byl na příkaz turecké premiérky Tansu Çiller zapálen jeho dům, poté byl v lednu 2015 Václav Faktor, který se pokusil doktora Uzunoglu zavraždit, okamžitě po svém zatčení českou policií propuštěn, a nakonec byl v polovině září 2015 zavražděn pes doktora Uzunoglu, hlídající jeho dům.
Právo na osobní bezpečnost a ochranu před útoky ze strany jednotlivců, skupin, institucí i státních složek považujeme za esenciální, nezbytnou součást lidských hodnot sdílených všemi civilizovanými národy. Rozvoj kultury míru a porozumění mezi všemi lidskými bytostmi i celými národy je možný jen skrze respekt a dodržování těchto společných hodnot a lidských práv, která z nich vyplývají.
Prof.Dr.Ali Kılıç
Václav Kučera

Václav Kučera