Kurdská Přísloví – II

//Kurdská Přísloví – II

Kurdská Přísloví – II

Nejcennější duchovní dědictví,  co Kurdové mají.Vyrůstají s nimi, žijí, ale i umírají se svými věrnými příslovími, která zdědili z tisíciletého života v oceánu barbarských řádů.

I se zlodějstvím se vypořádáš, s hloupým jazykem ne.

BOJ se tiché vody a zamračeného člověka.

TVÁŘÍ v tvář – jazyk sladký, za zády – jazyk sekyra.

ŘEKLA hlava jazyku: “Dokud jsi mým sousedem, pokoje mít nebudu.“

SYTÝ jazyk je kladivo na hlavu.

JAZYK – neštěstí pro hlavu.

JAZYK se zastaví, hlavě se uleví.

NEUŘÍZNU-LI konec svého jazyku, uřízne on moji hlavu.

KLAPOT mlýna je slyšet, a mouka nikde.

BUČÍ, ale mléka nedává.

ZVEDNOUT velký kámen neznamená hodit.

KDO krásy světa poznal? Ten, kdo před hlupáky mlčel.

JAZYK tě i k chrámu Božímu dovede.

BUDEŠ-LI se ptát, i k Bohu dojdeš.

PRAVDU říkej – ať je Bohu milá, byť se lidem nelíbila.

ŘÍKEJ pravdu a můžeš vedle lva projít.

V pravdě je dobro.

LEŽ je boží nepřítel.

ŠŇŮRKA lži je krátká.

JESTLI lhář z mlýna přišel, i kdyby na hlavě mouku měl, stejně mu nevěř.

JE-LI duše čistá, noha o kámen neklopýtne.

VLNOBYTÍ v duši je silnější než rozbouřené moře.

BŮH je dobrý, je-li tvé srdce upřímné.

NENÍ člověka bez hříchu.

KAŽDÝ může za své hříchy.

BŮH odkládá, ale nezapomíná.

BŮH vidí horu, sněhem ji pokrývá.

KDYBY ses i princem stal, na Boha nezapomínej.

CHCE-LI Bůh někomu požehnat, neptá se, čí je to syn.

BŮH dal maso bezzubému.

KDYŽ se Bůh odvrátí, vylámeš si zuby třeba kaší.

DOBRO plodí dobro.

ZLO umí působit každý, dobro ne.

DOBRO dobrem může každý splatit. Zlo dobrem jen skutečný muž.

ČLOVĚK, který nic zlého nekoná, se zlem se nepotkává.

ŠPATNÁ povaha je boží trest.

ZLÝ člověk i z vlastního osla spadne.

MEZI dobrem a zlem – sotva píď.

DOBRÉ skutky rychle žijí.

DOBRÝ skutek je Bohu i proroku milý.

KONÁŠ-LI dobro, dokonej do konce.

HÁĎATA jsou horší hadů.

UDĚLEJ dobro a třebas je po vodě pusť.

OVCE bez pastýře i pastýře bez psa těžkosti čekají.

BŮH je jeden, ale cest jsou tisíce.

OČI jsou na dívání, rozum na vědění.

OČI vidí, srdce nezapomíná.

PŘED očima mrtvých se nikdo nestydí.

SLEPÉ oči možno vyléčit, slepé srdce ne.

JEDNO oko druhému světlo neposkytne.

By |2018-04-06T19:56:17+01:0019 10 2015|Čeština|0 Comments

Leave A Comment