Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová nechala podrobně prošetřit další ze žádostí o odškodnění za nezákonnou vazbu a náhradu škody, tentokráte se jednalo o žádost kurdského lékaře Yekty Uzunoglu, který dosud obdržel jedno z nejvyšších odškodnění, které kdy úřad Ministerstva spravedlnosti ČR v podobných případech vyplatil.

„Pan doktor Uzunoglu obdržel z titulu zadostiučinění za nemajetkovou újmu 435 000 Kč, na náhradě ušlého výdělku 2 260 591 Kč a na nákladech obhajoby částku 3 256 776 Kč. Celkem bylo MUDr. Uzunoglovi v souvislosti s jeho trestním stíháním na náhradě škody (včetně zadostiučinění za nemajetkovou újmu) proplaceno 5 952 367 Kč, což je historicky jedno z nejvyšších odškodnění, které ministerstvo spravedlnosti jednotlivé fyzické osobě proplatilo,” oznámila výsledky šetření expertů na odškodňování ministryně spravedlnosti v demisi Daniela Kovářová.

Další nároky uplatňované doktorem Uzunoglu byly a jsou předmětem 105 soudních žalob, z nichž některé jsou již pravomocně ukončeny. V tuto chvíli za stát nevystupuje ministerstvo spravedlnosti, ale Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ministryně spravedlnosti změnila na počátku letošního roku systém odškodňování a personálně posílila příslušný odbor. „Mojí prioritou bylo, aby byly přednostně vyřízeny zejména věci napadlé v roce 2009, což je splněno. Zavedli jsme taková opatření, aby bylo vyřizováno více věcí, než činí roční nápad. Došlo ke snížení množství nedodělků na minimum a vše nasvědčuje tomu, že nastavený systém je účinný a v dohledné době by měly být všechny žádosti vyřizované ve stanovených lhůtách,“ doplnila Daniela Kovářová.

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

http://www.pravnickeforum.cz/novinky/detail/2271-jedno-z-historicky-nejvyssich-odskodneni-obdrzel-yekta-uzunoglu/