Tento článek byl dnes, 20.7.2009, pod trochu odlišným názvem uveřejněn v MFDnes. Rád bych s ním seznámil čtyenáře svých blogů.

Ministryně spravedlnosti ČR propustila svého náměstka Františka Korbela: lépe později, než nikdy. Nejsem kompetentní, abych posoudil náměstkovy právní kvalifikace. Kompetence lidské a morální však posoudit mohu.

Více než před dvěma lety jsem se s náměstkem Korbelem chtěl poradit, co dále s kauzou Uzunoglu: její další protahování bylo neúnosné pro naše soudnictví a spravedlnost. Kauza se táhla již déle, než proslulá Dreyfusiáda před sto lety nehledě na závratný pokrok v soudnictví: od kalamářů a poštovních holubů k e-mailům, počítačům a laserovým tiskárnám. Pan Korbel mě odmítl přijmout. Ve stejné době se jeho nadřízený, ministr Pospíšili, se mnou ve stejné záležitosti sešel dvakrát!
Asi týden po tom, co Městský soud v Praze (31.7.2007), definitivně zrušil všechna obvinění, náměstek Korbel zatelefonoval Mudr. Uzunoglovi a přijel za ním do jeho sídla – asi 20 km od Prahy. Použil k tomu vládní náměstkovskou limusinu, která na něj po celou dobu jednání čekala. Byl jsem o této schůzce panem Uzunoglu předem informován.

Obsah jednání byl jednoduchý: Náměstek Korbel přivezl smlouvu pro svou advokátní kancelář na zastupování Dr. Uzunoglu ve věcech odškodnění. Žádal za to pakatel: 15% provise z vysouzené částky.

Protože Dr. Uzunoglu byl velice schopným podnikatelem a kromě svého podnikání zastupoval desítky různých zahraničních i českých firem, za třináct let násilného odstranění od svého podnikání utrpěl značné škody: známé kauzy odškodného za televizi Nova, Diag Human a Nomury ve srovnání s finančními ztrátami musí závistí blednout: v případě dnes již soudně žalovaných a zdokumentovaných ztrát jde o částku, blížící se 50 miliardám Kč. Bystrý čtenář si lehce vypočte, o jaký honorář panu Korbelovi šlo: kdyby všechny uvedené procesy vyhrál, dostal by přes 7 miliard korun. Porušování zákonů není levné!

Dr. Uzunoglu tuto naprosto nemravnou nabídku rozhořčeně odmítl. Pan náměstek se vzdálil tak rychle, že na místě činu zapomněl nejen podepsaný návrh smlouvy, ale i svůj ministerský průkaz ke vstupu do Parlamentu ČR.

Jednání s MS ČR o odškodnění skončilo na mrtvém bodě: skoro čtrnáct let nespravedlivě vězněnému a obviněnému MS nezaplatilo ani všechny prokazatelně zaplacené advokátské honoráře!
Informoval jsem o této naprosto skandální historii osobně řadu nejvyšších ústavních činitelů: premiéra, předsedu poslanecké sněmovny, místopředsedkyni PS a také řadu dalších politiků již na podzim 2007.

Žádal jsem též, aby PS Parlamentu zřídila zvláštní vyšetřovací komisi, která by odhalila pozadí toho ostudného justičního skandálu. Ukázalo se při tom, že MV skartovalo ještě před ukončením Uzunoglova procesu, aby zahladilo stopy mafiánských manýr v letech devadesátých.
Protože se nic nedělo, svolali jsme do senátu (4.2.2009) tiskovou konferenci, kde bylo skandální chování náměstka Korbela zveřejněno a předloženy všechny dokumenty.

Ani to nepomohlo! V Čechách nejlépe sluší ostuda: čím větší, tím obdivovanější kabát. Zdálo se sice, že náměstek Korbel přece zakolísal: v SMS, poslané jednomu z nejvýznamnějších českých politiků připustil že “udělal chybu…nechci nechat pokračovat hanobení své, ani jména ministerstva v mediích a proto resignuji na funkci náměstka, jakkoliv se nám snad v práci dařilo a započaté projekty bych chtěl dotáhnout. S lítosti a přátelským pozdravem František Korbel“.

Svůj slib pan Korbel nesplnil a z funkce neodstoupil. Odvolala jej až „letní“ ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Boží mlýny melou pomalu…

Korbelovo odvolání však vyvolalo bouři u Zelených: žádají jako kompensaci při nejmenším hlavu letní ministryně spravedlnosti za její odvážný a v české politice nestandardní krok. Stojí-li ministryně o mou podporu, má ji!

Voličům důrazně připomínám, aby si ochranu mafiánství českými Zelenými zapamatovali při nejmenším do říjnových voleb.

Parlamentu a ostatním českým politikům znovu zdůrazňuji, že bez zřízení zvláštní parlamentní vyšetřovací komise k objasnění pozadí kauzy Uzunoglu nebude v Čechách dobře.
Banánovou republikou může země zůstat i bez exportu banánů.

František Janouch

http://blog.aktualne.cz/blogy/frantisek-janouch.php?itemid=7156