Rozhodnutí MUDr. Yekty Uzunoglu vyhlásit dne 13.3.20.07 hladovku na protest proti poměrům v české justici vyvolalo značný ohlas. Svědčí to o tom, že poměry v naší justici, policii a státních zastupitelstvích vyvolávají obavy a budí strach u našich občanů.

Cílem hladovky Dr. Uzunoglu není zdaleka jen vyřešení jeho skandální kauzy, ale zahájení široké veřejné diskuze o tom jak  existující situaci napravit:

Domníváme se, že nápravy lze dosáhnout nejen řadou změn v našem zákonodárství, ale i některými konkrétními kroky strukturními. Proto žádáme, aby

Inspekce Ministerstva Vnitra byla vyčleněna z Ministerstva vnitra a aby byla vytvořena  instituce nezávislé od Ministerstva vnitra a personálně obsazená převážně osobami mimo rezort MV. Jedině takový orgán  který by mohl skutečně účinně pohřešky příslušníku  MV prošetřit a  potrestat je tak jako každého občana.

Zajistit, aby v soudcovských kárných senátech zasedali nejen soudci, ale i advokáti a zástupci veřejnosti a aby  trestní činy, spáchané samotnými soudci byli důkladně prošetřeny a vyvozeny z případných narušení našeho zákonodárství plné důsledky. A byli soudci, kteří porušili zíkon byli potrestáni tak jako každý občan.

Stejným způsoben zajistit, aby prohřešky státních zástupců byli též prošetřovány nezávislou komisí a aby za případné nezákonné postupy trestáni tak jak předpisují naše zákony.

Zavést princip hmotné odpovědnosti nejen pro policisty, ale i pro soudce a státní zástupce za hrubé neplnění jejich povinností, které přináší jak občanům tak i státu značné hmotné škody.

Vytvoření nezávislé instituce, která by prověřila všechny soudní případy, trvající déle než pět let a potrestat za neodůvodněná zdržení odpovědné osoby

Vyřešit urychleně kausu Uzunoglu, která je již dávno evropskou ostudou.