Otevřený dopis                                                               

presidentům Václavu Havlovi a Václavu Klausovi

 

Vážení páni presidenti!

 

Rozhodla jsem se napsat vám oběma otevřený dopis, protože už toho mám opravdu, ale opravdu dost.

Můj manžel, MUDr Yekta Uzunoglu /lékař, publicista a podnikatel/ byl před DVANÁCTI A PŮL ROKEM zatčen, držen DVA A PŮL  ROKU ve vazbě v  podmínkách, ve kterých byla neustále ponižována jeho lidská důstojnost, byl i fyzicky týrán. Po propuštění z vazby se jeho soudní pře táhne doslova hlemýždím tempem. 

Nemohu pochopit proč. Manželova kauza sice obnáší skoro sedm tisíc stran, ale i pro průměrně inteligentního člověka je po chvíli čtení zcela jasné, že jde o policií vykonstruovaný případ, v jehož pozadí je ekonomicko-policejní komplot.  Po krátké době odpadla obvinění ze tří trestných činů pro naprostý nedostatek důkazů (ač česká policie vysílala evropskému Interpolu zoufalá volání o pomoc). Poslední obvinění spočívá na neustále se měnících svědectvích tureckého komunistického ilegála, člověka s mnoha identitami, agenta čs. policie (s přetrvávajícími vazbami na Policii ČR), který mění své výpovědi ze dne na den. Nezvratná alibi, která mému manželovi poskytují důvěryhodní lidé a nesporné autority, soudce nebere do úvahy. Naopak. Soudce vede zasedání natolik povrchně a arogantně, že mnozí z diváků opouští soudní síň s projevy nevole. Například chartista a farář Jan Dus, který jistě není žádným mladým bouřlivákem. Nebo profesor RNDr. František Janouch, předseda Nadace Charty 77, který po ukončení jednoho přelíčení řekl senátu, že se za svých 75 let ještě nikdy tak nestyděl za svou zemi…

Nevím, který z Vás dvou jmenoval do funkce soudce Mgr.Vítězslava Rašíka. Slávy vám to rozhodnutí v žádném případě nepřidá. A kolik takových soudců v naší zemi rozhoduje o osudech našich občanů?

Uvědomujete si, páni presidenti, jak dlouhých je DVANÁCT A PŮL ROKU? To je dva a půl presidentského období. Jenže vám, presidentům, to utíká zcela jinak… Dovedete si ale představit, jak se DVANÁCT A PŮL ROKU vleče, když jste ve vězení, když čekáte na obvinění, na obžalobu, když podstupujete soudní líčení, které nikam nevede? Víte, že trvalo PĚT LET, ŠEST MĚSÍCŮ A ČTYŘI DNY od zatčení, než byla mému manželovi doručena obžaloba? Můžete si představit, jak se vlečou dny, když bezmocně čekáte, až se soudci Rašíkovi uráčí vyhlásit další líčení? Někdy to trvá dlouhé měsíce a potom je stanoveno líčení na jeden den. Nikdo, kdo to neprožil na vlastní kůži, si to nemůže představit!

Chtěli bychom mít dítě, založit rodinu. Copak si to ale můžeme dovolit v situaci, ve které se můj manžel nachází?

V této zoufalé situaci se můj manžel rozhodl – přesně DVANÁCT A PŮL ROKU po svém zatčení, tedy 13.3.2007 – vyhlásit HLADOVKU. JE TOTIŽ PEVNĚ PŘESVĚDČEN O SVÉ NEVINĚ!

NAŠTĚSTÍ – na rozdíl od státních institucí – mnoha našim občanům není stav práva a spravedlnosti v naší zemi lhostejný. Za několik málo dnů se k solidární hladovce s mým mužem přihlásilo již přes padesát osob. Patří jim za to můj hluboký dík.

Končím, páni presidenti. Za to všechno nakonec odpovídáte nebo jste odpovídali vy. Během těch DVANÁCTI A PŮL ROKU jste zastávali funkci presidenta, jeden z vás i funkci premiéra a předsedy parlamentu. Můžete pro mého manžela z moci presidentské či z moci autority, kterou v naší zemi představujete, udělat víc, než se symbolicky na 24 hodin připojit k naší hladovce? 

I tímto malým gestem byste zajisté získali sympatie a důvěru v očích nejen mnoha Čechů ale i Kurdů.

VĚŘÍM ALE, ŽE DOKÁŽETE UDĚLAT VÍC !

 

Monika Uzunoglu

 

PS: můj manžel, MUDr.Yekta Uzunoglu, dnes hladoví již 6-tým dnem.

 

 

Adresa:

Třemblaty 90

251 65  Ondřejov

 

Tel:   323 649 141

Mob: 723 100 250