Návrh na vytvoření zvláštní parlamentní komise k případu Dr. Uzunoglu

 

Pronásledování MUDr. Yekty Uzunoglu, kurdského lékaře, publicisty a podnikatele a jeho soudní kauza, trvající již 12 let a skoro 7 měsíců, vyžadují důkladný a objektivní rozbor a vyšetření, které není schopno provést ani MV ČR, ani inspekční orgány justice. Od prvního dne je v celé kauze zřetelně vidět policejní spiknutí a řada kriminálních kroků české policie, které dodnes z falešné solidarity kryjí jak státní zastupitelství tak i soudy. Má-li být napravena právem kritizovaná situace v orgánech činných  v trestním řízení, vzbuzující obavy jak našich občanů, tak i politiků, je potřeba někde začít.

V těchto dnech je citována na WEBových stránkách více než 62.000krát. Všichni politici ji znají. V kauze byly učiněny nejméně 4 interpelace v PS. O kauze Uzunoglu byly uveřejněny  stovky článků v českém tisku, českých sdělovacích prostředcích i v zahraničních médiích. Způsob vedení této kauzy ze strany české  policie a justice ostře kritizovala Amnesty International. Otevřený dopis Žalujeme (březen 2006) podepsalo a k jednodenní protestní řetězové hladovce se přihlásilo dohromady přes 250 občanů. Je to shodou okolností již více, než byl počet původních signatářů Charty 77.

Domníváme se, že pouze zvláštní parlamentní vyšetřovací komise může účinně a do hloubky prošetřit tento případ, zvláště pokud jde o nezbytné zjištění iniciátorů a aktérů zatčení MUDr. Yekty Uzunoglu a o způsoby policejního vyšetřování.

  1. března 2007 Dr. Uzunoglu čelil z celé řady závažných obvinění již „pouze“ obžalobě z jediného trestného činu vydírání, za které byl zatím nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu 2 let odnětí svobody s odkladem na 5 let. Závěrečná řeč státního zástupce i odůvodnění tohoto rozsudku předsedou senátu jsou již samy o sobě skandálem pro českou polistopadovou justici.

Celá kauza a odsouzení dr. Uzunoglu v první instanci (první verdikt po 12 a půl letech!) může pomoci odhalit krajně tristní  postupy OČTŘ v  České republice, která sama sebe deklaruje na principech demokratického právního státu.

Proto žádáme naléhavě vytvoření zvláštní parlamentní vyšetřovací komise, jež by  zmíněný případ důkladně a beze zbytku vyšetřila. Ti z nás, kteří jsme s uvedeným případem podrobněji seznámeni, nabízíme svou spolupráci. 

5.4.2007

 

Libuše Šilhanová, František Janouch,

Martin Vadas, Jaromír Štětina, Ivan Martin Jirous, Táňa Fischerová, Milan Uhde, Jan Zeno Dus, Monika MacDonagh-Pajerová, Zdeněk Pinc, Tomáš Jurčík, Jan Kutěj, Jana Červenková, Milan Jungmann, Novotný Pavel, Mojmír Kovář, Eva Joachimová, Helene Krulich – Ghassemlou, Dalibor Fencl, Jiří Stránský, Vlasta Baránková, Martin Morava, Jaroslav Kos, Iva Subhanová, Jan Čermák, Marek Belza, Dalibor Pech, Marie Fojtíková, Zdeněk Svěrák, Eva Vaníčková, Radana Neuwirtova, Václav Dostál, Igor Linhart, Martin Černohorský, Slavka Svěráková, Josef Cyrus