Vážený pan senátor
JUDr. Pavel Rychetský
Senát  PSP ČR
       

tel. fax. 2424 9010

V Praze dne 15.7.1998

 

Vážený pane senátore,

     opakovaně jsem se na Vás obracen, jako na senátora, s poukazem na porušování trestního řádu, ZLPS, Ústavy a Ústavního pořádku České republiky a to právě těmi, pro které jsou tyto zákonné normy zcela závazné a je na místě předpoklad, že budou z jejich strany dodržovány. Toto jsem činil s plným vědomím, že Vaše osobnost, Vaše činnost a v neposlední řadě Vaše vyjadřování se v tisku prostřednictvím svých statí (viz. činnost v družstvu Pokrok, články v Nové přítomnosti), ale i záruky našich společných přátel, jsou dostatečnou oporou pro skutečnost, že Vám není lhostejný osud člověka – občana, žijícího na území České republiky.

    Jelikož po mém propuštění z vazebního žaláře pokračovaly a pokračují teroristické útoky na mou osobu, požadoval jsem po resortním ministru, ale i po policejním prezidentovi, ochranu své osoby a mého majetku. Tyto žádosti, ve svém důsledku, vyjma zvýšené činnosti proti mne, nebyly vyslyšeny.

    Jako poslední útok, po již zmiňovaných žádostech o ochranu, mohu připomenout, že tito teroristé, kteří žijí na území České republiky a kteří jsou orgány této země zcela tolerováni, mi počátkem měsíce července vypálili můj dům v Třemblatech. Toto je poslední z celé řady jednoznačně registrovatelných akcí, proti mé osobě po mém propuštění, jejichž jediným cílem je, abych vzdal svůj boj za objasnění celé kauzy, která je mi již skoro čtyři roky vnucována, ve které, proti své vůli, jsem postaven do role obviněného, a ve které jsem to byl já, kdo byl dva a půl roku vězněn ve vazebních žalářích České republiky.

    Opět Vás, jako senátora, žádám, abyste učinil vše, co je ve Vašich možnostech a pravomocech, abych i nadále mohl svobodně žít, zde v České republice, a abych mohl jednoznačně objasnit celou tuto kauzu, s poukazem na porušování veškerých právních norem, nejen jednotlivými policisty, ale i státními zástupci a v neposlední řadě i českou justicí.
  

 

S úctou a pozdravem

 

podpis v.r.
MUDr. Ergun Yekta UZUNOGLU
Klapálkova 13
Praha 4