Do vlastních rukou !
Prosím založit do spisu !

ČVS: MVV 140 / 94

P O L I C I E   ČR
Úřad vyšetřování hl.m. Prahy
Kongresová 2
Vážený pan plk. JUDr. Z. Janíček
Praha 4, PSČ 140 00

Praha dne 28.11.1996
Věc:  Ž á d o s t  o poskytnutí identifikačního čísla vyšetřovatele v této kauze, kde jsem obviněn

Přestože vyšetřovatel Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy kpt. Ing. Josef  M a r e š  vede vyšetřování cauzy již druhým rokem, dosud se mi nikdy nelegitimoval.

Proto žádám zdvořile o sdělění jeho služebního čísla a data narození, což jak předpokládám, je mým právem a to s ohledem na to, aby nedošlo k záměně osob při mých podáních proti vyšetřovateli J. Marešovi mimo území České republiky.

Předem laskavě děkuji za kladné vyřízení mé žádosti v zákonné lhůtě.

 

podpis v.r.
MUDr. E.Y. Uzunoglu
t.č. VV – Ruzyně