Vážený pan       
Lubomír Zaorálek
předseda Poslanecké sněmovny

Sněmovní ul. 4
Praha 1

V Praze, dne 14.3.2006
Vážený pane předsedo!

Velmi oceňuji, že jste pochopil naléhavost našeho dopisu „Žalujeme…“ a Vaše rozhodnutí celé záležitosti se věnovat.
Jako místopředsedkyně Českého helsinského výboru (ČHV) jsem se případem zabývala – spolu s Mgr. Alenou Slámovou a dalšími spolupracovníky  od samého počátku. Kopie jejího článku (nezdařilá, zřejmě z roku 1995) naznačuje, co se v té kauze na počátku dělo.
 
Já dodávám: teprve nedávno jsem se zeptala dr.Uzunogla, kdo vlastně byl jeho hlavním vyšetřovatelem. Odpověděl mi, že jedním ze dvou šéfů vyšetřovacích týmů byl Viktor Špirk, který je – zřejmě – toutéž osobou, jež vyšetřovala národní umělkyni Vlastu Chramostovou a PhDr. Libuši Šilhánovou poté, co napsaly a odeslaly stranickým a státním orgánům protestní dopis k policejnímu zásahu proti  palachiádě v lednu 1989, a byly pak souzeny. Předtím tento Viktor Špirk vyšetřoval kauzu obviněné Jazzové sekce a též Václava Malého, nynějšího světícího biskupa. V.Špirk byl v té době vyšetřovatelem SNB, zřejmě využívaným pro činnost Státní bezpečnosti.
Když píšu „zřejmě“, dávám tím najevo, že nemám stoprocentní jistotu, zda je to tatáž osoba jako ten člověk, který později vyšetřoval MUDr. Y. Uzunogla. Sami to nejsme s to zjistit, zatímco např. pro pana ministra vnitra Bublana to jistě nebude problém. Pravda je, že „náš“ vyšetřovatel z let osmdesátých byl ještě po roce 1990 pracovníkem ministerstva vnitra, na což jsem osobním dopisem upozornila někdejšího ministra Jana Rumla.
  
Jiný veliký „hřích“ orgánů činných v trestním řízení v kauze Uzunoglu je fakt, že dozorující státní zástupkyní byla JUDr.Stanislava Špirková, manželka(!!!) vyšetřovatele Viktora Špirka v téže kauze, nyní prý už zemřelá.
 
Základní otázkou je, na základě jakého a čí podnětu, oznámení či udání byl vůbec MUDr.Y.Uzunoglu zadržen, vyšetřován, obviněn a obžalován. Podle mne a podle domněnek dalších občanů, kteří kauzu sledují od samého počátku, to bylo na základě oznámení trestného činu, jež bylo inscenováno lidmi z okruhu bývalého ministra zahraničí ČSSR Johannese, později obchodního zástupce (snad Škodaexportu) v Turecku, jenž byl dotčen určitými ekonomickými a obchodními  aktivitami pana dr. Uzunogla. Pro policejní a trestní tažení proti němu byl zřejmě získán policejní agent (možná dvojitý) Otan Goeksel alias Gurkan Goenen, původem Turek. Ten figuruje v soudním řízení jako svědek, ale přes opakované výzvy odmítá k soudu přijít, a policii, která má sídlo ve stejné ulici (Malkovského, Praha 6) jako tento člověk, se „nedaří“ (!?) ho na příkaz soudce k soudu předvést. Navíc: tomuto člověku nyní chce údajně Ministerstvo vnitra ČR udělit občanství (č.j.: VS-2169/53/2-1998). To je druhá a třetí otázka pro pana ministra vnitra: působí dosud tento člověk (s dvojím jménem) v českých bezpečnostních službách? Je pravda, že mu má být uděleno české občanství? Jestliže ano, je to opravdu na pováženou(!).
 
Kolem kauzy Uzunoglu se odehrála řada podivných příhod, mimo jiné zapálení domu dr. Uzunoglu, poškození auta, krádeže v bytě, umístění výbušnin do lesa nad jeho domem v době, kdy byl ve vazbě  aj.
 
Poté, co poslanec Pavel Dostál napsal do Práva, že kauza Uzunoglu je a bude ostudou české justice, byl krutě napaden. Zmíněný turecký ilegál, žijící v ČR, navštívil pana Pavla Dostála v jeho kanceláři v Olomouci a „radil“ mu, aby se neangažoval v  té věci. Pavel Dostál podal přesto u státní zástupkyně JUDr.S.Špirkové žádost o návštěvu pana dr. Y.Uzunogla ve vazební věznici Ruzyň. Následně poté byl hrubě přepaden před Poslaneckou sněmovnou a pořezán v obličeji. (Jde prý o turecký způsob pomsty.) Navzdory tomu – s obvazem na obličeji – navštívil Pavel Dostál dr.Uzunogla ve vazbě.

Poté, co se členky a člen Českého helsinského výboru zúčastnili manifestace v Ruzyni za propuštění dr.Y.Uzunogla z vazby (po 2 letech) a byli očividně sledováni, se odehrála v sídle ČHV v Jelení ulici č.5 krádež, zřejmě fingovaná, při níž byly odcizeny spisy ze složky obviněného dr.Y.Uzunogla, a to z mé kanceláře. /Těsně před krádeží navštívil úřad ČHV muž, jenž se představil jako pracovník vnitra… atd./

Troufám si říci, že tyto příhody svědčí o propojení jakési turecké (či: turecko-české) mafie s určitými činiteli ministerstva vnitra.

Sleduji spolu s dalšími občany soudní řízení, jež po dlouhé době váhání příslušných orgánů probíhá u Obvodního soudu pro Prahu 4, a podivuji se tomu, jak soud klouže po podrobnostech, často nepodstatných, a nejde k podstatě. Např.: existují svědkové, kteří byli s dr.Uzunoglem v hotelu Diplomat na obchodním jednání přesně v době, kdy podle obžaloby měl spáchat závažný trestný čin; tito lidé však zatím nebyli předvoláni. O závažném rozporu mezi doloženou účastí dr.Uzunoglu na zmíněném jednání a  údajnou (dle obžaloby) jeho přítomností na zcela jiném místě, kde měl někoho mučit a omezovat jeho svobodu, se téměř vůbec nejedná. Přestože – jak se zdá – probíhá soudní jednání korektně a kvalifikovaně, chybí mu snaha jít k podstatě a dobrat se co nejdříve pravdy. 
Skutečnost, že od zadržení a obvinění  jmenovaného uplynulo již 12 let, je otřesná. Je v rozporu s normami českého i evropského práva. Zastavení soudního projednávání kauzy, jak to už navrhl soudce Mgr.V.Rašík, však není odpovídající a čestnou odpovědí na snahu MUDr.Yekty Uzunogla, aby byl osvobozen v plném rozsahu.

Tolik k té záležitosti, která nás velmi trápí a za jejíž průběh se jako občané stydíme.
Velmi Vás prosím, abyste využil své pravomoci a svých možností a zasadil se za brzké dořešení uvedené kauzy.

Současně prosím, abyste zařídil předání tohoto informativního dopisu panu ministru Němcovi a panu ministru Bublanovi, případně dalším činitelům.

S pozdravem a díky                                 
 
PhDr.Libuše Šilhánová, CSc.
obhájkyně lidských práv
bývalá mluvčí Charty 77
Místopředsedkyně Českého helsinského výboru