–   Překlad z německého jazyka –

Místopředseda SPD
Bernhard von Grünberg
Člen zastupitelstva města Bonn
Poslanec Poslanecké Sněmovny NRW

Prezidentu České republiky
Panu Václavu Havlovi

Kancelář Prezidenta
119 08  Praha – 1.

Věc: Pobyt Dr. Yekta Uzunoglu ve vazební věznici – Ruzyně, PV 614/07, Praha 6

 

Vážený pane Prezidente Václave Havle,

jako politik Sociálně-Demokratické strany Německa, ale také jako člen ústředního výboru Nadace Heinricha Bölla, bych Vás chtěl poprosit, abyste přezkoumal kauzu Pana Dr. Yekta Uzunoglu. Ten již je 8 měsíců zavřen v bezpečnostní cele České věznice, která nemá přirozené osvětlení a 24 hod. denně pod dozorem kamer.

Nepochopitelné je, proč do této chvíle ještě pořád není podána obžaloba proti Dr. Yekta Uzunoglu, na základě které se může posoudit, z kterých činů je obžalován. Znám Dr. Yekta Uzunoglu již mnoho let. Snažil se v Německé spolkové republice hájit zájmy kurdské menšiny, nezávisle na zájmech politických stran a v tomto byl mimořádně úspěšný. Kurdský institut, který vedl jako ředitel, měl velký počet federálních politiků ze všech politických stran za členy svého ústředního výboru. Kurdský institut se prosadil pčedevším svojí představou hájit a prosazovat kurdskou kulturu v Německé spolkové republice. K vůli tomu, že postupně docházelo k radikalizaci samotné kurdské společnosti, nebylo již možno tuto práci v kurdském institutu realizovat. Pan Uzunoglu Yekta po té pracoval v Německu jako lékař. Potom když v České republice došlo k politickým změnám, rozhodl se vrátit do České repoubliky za účelem společně pomáhat při přestavbě nové české demokratické společnosti. Jak je známo, založil v ČR velký počet různých společností. Pochopitelně nemohu posoudit, zda se dopustil nějaké trestné činnosti, ale ve svém vyjádření adresovaném mě toto vyvrací. Pro mne je nepochopitelné, že ještě pořád je možná v České republice tak dlouhá vazba, stejně tak, jak tomu bylo dříve, bez jakékoliv obžaloby. Z tohoto principiálního důvodu Vás prosím o přezkoumání, není-li na místě propuštění, či nemůže-li být jinak urychlení celého případu.

S přátelským pozdravem

(Bernhard von Grünberg)
(podpis)