Nejcennější duchovní dědictví,  co Kurdové mají.Vyrůstají s nimi, žijí, ale i umírají se svými věrnými příslovími, která zdědili z tisíciletého života v oceánu barbarských řádů.

PLOD od stromu daleko nespadne.

DOBRÝ syn špatné jméno otce očistí,
špatný syn dobré jméno otce pošpiní.

ŠPATNÝ syn je loupežníkem svého otce.

DOBRÝ  syn otcovy dluhy hradí, špatný jeho dům rozvrací.

UDATNÍ synové se otci podobají.

DCERA bere matčino vřeteno, syn otcův luk.

BÝVÁ  syn otcova růže, bývá syn otcovo hoře.

SYNOVÉ se podobají otci, dcery matce.

ANI svému synu nedovol, aby na tvého koně vsedl.

CHCEŠ-LI mít ze syna muže, svěř ho pastevcům, ale včas ho povolej domů, aby se nestal dobytkem.

KDO na milenku čekal, ten ženu propásl.

KDO dal nohu do třmenu, ten je pánem koně.

KLID navrátil, kdo srdce utěšil.

DÍVKY krásnooké, mládenci slepí.

MUŽOVI nepřátelé – jazyk a žena.

NEPŘÍTEL hrdiny – víno a žena.

BOJ se zlého psa a upovídané ženy.

BĚDA muži, jehož žena na dveře hledí.

MUŽ a žena : krumpáč a lopata.

KONĚ uzdou, muže slovem.

AŤ  je můj muž jezdcem, třebas by lidem dlužen byl.

LÉPE  být jeden den býkem než sto let krávou.

LÉPE být jeden den lvem, než rok liškou.

TŘEBAS  jen jediný den žít, ale hrdinou být.

NA bojišti jsou si rovni princ i tulák.

ZE dvou zápasníků musí jeden ležet vespod.

KREV mužů na zemi nezůstává.

STATEČNÝ je vidět  zdaleka.

ODVÁŽNÝ může zbabělému prominout, zbabělý odvážnému ne.

RÁNA nečestného opravdového muže nebolí.

HRDINA  vždy  rukou nedobrého hyne.

OPRAVDOVÝ  muž zabije a pochová.

MRTVÉHO i čest za sebou nechal.

SLOVO muže je jedno: ano nebo ne.

TEN je muž, kdo svoji ránu vlastníma rukama léčí.

NE každý je mužem, ne každý lev lvem.

JE muž a je mužíček.

V domě lev, na ulici kočka.

MOUCHY jsou v tvých očích jako bůvoli – a to myslíš, že  jsi muž?

HRDINSTVÍ  je z deseti dílů : jeden je síla a ostatní chytrost.

PRO muže je lepší zemřít, než utéct.

SYNA můžeš mít vždy, bratra ne.

LÉPE padnout do sítě ušlechtilého než do sítě podlého.

ŽIVOT muže, který nemá nepřátel, je smrti podoben.

ČLOVĚK, který ztratil naději, nemá sílu ani svědomí.

TŘEBAS sám, ale šťasten.

LEPŠÍ je smrt než bída.

HRDINSKÁ smrt je oděvem ušlechtilých, padne každému.

MEZI muži buď mužem, mezi lvy lvem.