Uzunoglu získal Krieglovu cenu

OCENĚNÍ

PRAHA Cenu Františka Kriegla udělovanou Nadací Charty 77 za občanskou statečnost včera obdržel MUDr. Yekta Uzunoglu. Kurdský lékař, publicista a podnikatel byl oceněn za dlouholetý a neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost za komunistického režimu i po listopadu 1989. Uzunoglu byl v roce 1994 na 31 měsíců zatčen a již skoro 12 let se domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména.

Druhým laureátem se stal přírodovědec a filozof Stanislav Komárek. Cenu Toma Stopparda získal za esejistickou knihu Leprosárium s přihlédnutím k jeho dlouhodobé esejistické tvorbě. „Daří se mu přitom vyhýbat pseudootázkám, být věcný, vtipný, inspirativní. Proto jen těžko hledat u nás v současnosti k jeho esejistickým textům paralely, natožpak konkurenci,“ uvedla porota ve svém zdůvodnění.

Lidové noviny, 2. června 2006