Je potěšitelné, že prezident republiky Klaus reagoval okamžitě na OMLUVU MUDr. Yektovi Uzunoglu, kterou dnes uveřejnilo přes 60 občanů naší země.

Bohužel pan prezident Klaus ve své odpovědi hrubě zkresluje fakta. Libuše Šilhanová a František Janouch nikdy nežádali prezidenta Klause, aby se k textu omluvy připojil. V dopise, datovaném 8.8.2007 byl president Klaus pouze požádán, aby: „podobně jako A. Dreyfusovi před sto lety prezidentem Francouzské republiky, by dnes měla být E.Y.Uzunoglovi hlavou našeho státu vyslovena omluva za fyzické a psychické utrpení, lidské ponížení jakož i morální i hmotné ztráty, které v České republice utrpěl.

Žádáme Vás, pane prezidente, abyste tuto omluvu veřejně vyslovil způsobem, jakým uznáte za vhodný, právě Vy, jako hlava našeho státu a jako obhájce občanských svobod.“

Teprve poté, co prezident Klaus odmítl náš požadavek (viz dopis z 29.8.2007, který dnes prezident Klaus uveřejnil) jsme se rozhodli omluvit se Dr. Uzunoglovi jako občané a sestavili jsme text OMLUVY. Nikdo však nepožádal prezidenta Klause, aby svůj podpis k tomuto dokumentu připojil.

Libuše Šilhanová a František Janouch

30.10.2007 18.50


Dopis adresovaný prezidentovi republiky:

Vážený pan                                     
Václav Klaus
prezident ČR
Praha – Hrad

V Praze dne 8. srpna 2007

 

Vážený pane prezidente,

jak jistě víte, před několika dny skončilo – po téměř 13 letech – policejní vyšetřování a soudní projednávání trestní kauzy MUDr. E. Yekty Uzunoglua. Tento čestný a statečný člověk, lékař, publicista a podnikatel, původem Kurd, německý občan, zažil v naší zemi institucionální příkoří, které lze přirovnat k příkoří a nespravedlivému odsouzení francouzského občana Alfréda Dreyfuse. V kauze Dr. Uzunoglua se zřejmě projevila i velmi nebezpečná tendence ke kriminalizaci svobodného, čestného podnikání a vyřizování účtů konkurence prostřednictvím policie a soudní moci.

My, kteří jsme se za osvobození E.Y.Uzunoglua od roku 1994, od doby jeho uvěznění, energicky zasazovali, se domníváme, že podobně jako
A. Dreyfusovi před sto lety presidentem Francouzské Republiky, by dnes měla být E.Y.Uzunoglovi hlavou našeho státu vyslovena omluva za fyzické a psychické utrpení, lidské ponížení jakož i morální i hmotné ztráty, které v České republice utrpěl.
Žádáme Vás, pane prezidente, abyste tuto omluvu vyslovil veřejně vyslovil způsobem, jakým uznáte za vhodný, právě Vy jako hlava našeho státu a jako obhájce občanských svobod.

S pozdravem
 
RNDr. František Janouch            
předseda Nadace Charty 77       
                                                       

PhDr. Libuše Šilhánová, v.r.
předsedkyně
Českého helsinského výboru

Přílohy:
Otevřený dopis Žalujeme
Kauza MUDr. Y. Uzunoglua – Krátký Bedekr
Výstřižek z tisku