Boj s posvátnými kravami

E15 – 13.12.2007 – 7:00 – Miloš Čermák

Případ Uzunoglu je ostudou české justice. Turecký lékař a podnikatel musel čekat třináct let na osvobozující rozsudek. Navíc jako nevinný strávil dva a půl roku ve vyšetřovací vazbě, což odporuje jak zákonům, tak všem běžným zvyklostem. Není velkým přeháněním tvrzení, že justice zničila Yektovi Uzunogluovi život.

Nelze se divit, že žádá satisfakci. Morálně se mu jí dostalo třeba v podobě Ceny Františka Kriegla. Prezident Václav Klaus vydal prohlášení, že ho okolnosti případu ,,lidsky mrzí”, ale jako prezident se nemůže omlouvat za postupy justice. Ta je podle Klause ,,pravděpodobně nejnezávislejší na celém světě”. Nemyslel to pochopitelně jako kompliment, byť nezávislost je důležitou podmínkou pro to, aby justice dobře plnila svou roli. Tou druhou podmínkou je však odpovědnost a kontrolovatelnost. V názorech na soudnictví se postoje prezidenta a Yekty Uzunoglua pravděpodobně blíží.

Uzunoglu tvrdí, že tři a půl tisíce soudců je dnes v Česku v pozici nedotknutelných ,,posvátných krav”. Vyzývá média, aby se zaměřila na soudce podobně jako na politiky. Aby zkoumala pohnutky jejich rozhodnutí a pátrala i po jejich majetkových poměrech. Uzunoglu tvrdí, že by česká média měla mít podobně jako německá své reportéry, kteří se budou zaměřovat výhradně na justici.

Justice je dnes možná v nejhorší situaci od počátku 90. let. Má za sebou několik velmi sporných kauz. Úspěšný kurdský podnikatel se proto chce zaměřit na kultivaci justice. Je v morální pozici, kdy si to může dovolit.Očekává rovněž, že vysoudí značné sumy jako satisfakci. Žaluje nejen stát, ale také zhruba deset médií. Pokud uspěje, chce peníze vložit do fondu, jehož náplní bude právě kultivace justice. V budoucnu chce podporovat také média, aby práci soudů lépe a efektivněji kontrolovala.

Zní to poněkud paradoxně, ale logika této úvahy je správná. Justice i média jsou pilíři demokratického systému. Nesmí být však vnitřně ztrouchnivělé a neměly by se opírat jeden o druhého. Yektu Uzunoglua čeká další soudní maraton s nejistým výsledkem. Ale možná se jeho nehezká kauza stane impulsem k pozitivní změně.