Evropa v imigrační krizi spojení, které si zaslouží rozebrat ze specifických pohledů. Pozastavme se nejdříve nad prvním slovem, a to nad Evropou.

Evropa

Evropa

 


Evropa, jak všichni víme, je 2. nejmenším kontinentem z našich světadílů. Nad Norskem sahá k Severnímu pólu, jeho jižní hranici tvoří Středozemské moře, na západě Atlantický oceán a na východě Černé moře, Marmarské a Egejské moře, na severovýchodě Uralské pohoří.

A na tomto kontinentě je téměř 46 států či státních útvarů. Jestli pod pojmem Evropa máme na mysli tuto Evropu, tak tato Evropa jako celek, jako jeden kontinent, v imigrační krizi není!

508870_article_photo_EKFhVdH0_900x

Ale jestli pod tímto jménem Evropa chápeme Evropskou unii jako pro běžného občana virtuální instituci, o které ale na rozdíl od mnoha virtuálních jevů nevíme vůbec nic, než to, že virtuální Evropská unie má své sídlo někde v Bruselu a Luxembursku a ještě něco ve Štrasburku, tak tato Evropská unie v současné době imigrační krize, která ohrožuje její existenci a která klade opožděné otázky na důvody její existence, v krizi JE! Ano, Evropská unie je v imigrační krizi a nejen v ni !